Chiều ngày 22 tháng 02 năm 2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Hội thảo định hướng phát triển thống kê xã hội và môi trường tại Việt Nam đến năm 2045. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK, các đơn vị thuộc Bộ ngành có liên quan; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam: Tổ chức Y tế thế giới, văn phòng đại diện GIZ tại Hà Nội, chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc; đại biểu tại đầu cầu trực tuyến là chuyên gia quốc tế của cơ quan thống kê Đan Mạch và các Tổ chức quốc tế khác.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết trong thời gian qua, nhu cầu số liệu thống kê về xã hội và môi trường tăng lên rất nhanh chóng cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng với các hiện tượng xã hội và các vấn đề về môi trường. Thống kê xã hội và môi trường liên quan đến tất cả các bước trong quy trình sản xuất thông tin thống kê, bao trùm tất cả các hoạt động sản xuất thông tin thống kê. Việc phân chia ranh giới giữa các hoạt động thống kê kinh tế và các hoạt động thống kê xã hội và môi trường là rất khó khăn bởi hầu hết các số liệu thống kê trong các lĩnh vực này đều có mối liên hệ với nhau. Tuy nhiên vẫn cần phải đánh giá một cách rõ ràng, riêng biệt, đồng thời xem xét trong mối quan hệ tác động lẫn nhau và quan hệ tổng thể gắn kết giữa các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Hiện nay TCTK đang triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong lộ trình xây dựng chiến lược giai đoạn mới, việc nghiên cứu xu hướng thế giới và xác định các định hướng chính trong chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn tiếp theo là rất quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực thống kê xã hội và môi trường. Tổng cục trưởng hy vọng nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu và chuyên gia trong Hội thảo, từ đó giúp TCTK xây dựng thành công chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045.

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính: (1) Xu hướng phát triển Thống kê xã hội môi trường trên thế giới và kinh nghiệm của cơ quan thống kê Đan Mạch do ông Niels Plough, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và bà Charlotte Juul Hansen, chuyên viên Tư vấn Quốc tế trình bày; (2) Một số định hướng phát triển ở Việt Nam đến năm 2045 do ông Nguyễn Phong, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, chuyên gia trong nước trình bày; (3) Các vấn đề khác như: hướng tiếp cận, các giải pháp chính, tổ chức thực hiện cũng được xem xét để đảm bảo tính khả thi của các định hướng chính.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cách tiếp cận dữ liệu của Thống kê Đan Mạch và xem xét tính khả thi khi áp dụng tại Việt Nam.

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Đan Mạch cùng các tổ chức quốc tế đã hợp tác tổ chức thành công Hội thảo. Tổng cục trưởng nhấn mạnh một số nội dung công việc cần chú trọng trong thời gian tới: (1) Xây dựng, kiện toàn Hệ thống thông tin Thống kê Quốc gia theo hướng khai thác Hồ sơ hành chính; (2) Tăng cường chia sẻ dữ liệu đảm bảo an toàn an ninh; (3) Xây dựng các tiêu chí nâng cao việc kiểm tra, đánh giá, phân tích dữ liệu phục vụ xây dựng và biên soạn chỉ tiêu, báo cáo thống kê. Tổng cục trưởng tin tưởng rằng những ý kiến của các đại biểu và chuyên gia trong Hội thảo sẽ rất hữu ích cho TCTK trong hoạt động thống kê cũng như việc xây dựng chiến lược thống kê.