Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi tiếp xã giao và làm việc với giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) và thảo luận một số lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và ưu tiên trong những năm tới. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi làm việc. Tham dự có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện lãnh đạo các Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế, vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Viện Khoa học Thống kê; Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. Về phía WB có bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; ông Đỗ Việt Dũng, cán bộ quốc gia cao cấp; bà Judy Yang, chuyên gia kinh tế cao cấp.

Tại buổi làm việc, bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã chúc mừng TCTK là một tổ chức vững mạnh với danh tiếng tốt trong việc tạo ra dữ liệu chất lượng cao cho Chính phủ Việt Nam và cộng đồng nghiên cứu trong và ngoài nước. Bà mong muốn TCTK sẽ hỗ trợ WB trong việc chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là được tiếp cận với dữ liệu thô để phục vụ công tác phân tích, nghiên cứu. Bà cũng đặt ra một số câu hỏi: Việt Nam sẽ có vị thế như thế nào trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng về sản xuất và tạo ra dữ liệu thống kê; TCTK đặt ra kế hoạch như thế nào cho những thập kỷ tiếp theo và vai trò của TCTK ra sao khi dữ liệu thống kê ngày càng nhiều và đến từ bên ngoài?

Trao đổi về các vấn đề trên, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã đánh giá cao tư tưởng mang tính toàn cầu và mang tính khu vực từ phía WB để giúp cho TCTK trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng và công bố Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, TCTK mong muốn WB hỗ trợ trong việc đánh giá về việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình thống kê của Thống kê Việt Nam theo chuẩn quốc tế và hỗ trợ thực hiện Chiến lược sau khi Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021-2030 được ban hành. Bà cũng trình bày những khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu và mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ WB để TCTK thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu đến với người dùng tin nhằm nâng tầm quan trọng của ngành Thống kê.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh cũng đã trao đổi với WB về vấn đề chia sẻ dữ liệu nghèo đói của Việt Nam cũng như cập nhật chuẩn nghèo mới và hợp tác để thực hiện thành công Điều tra sử dụng thời gian (Time use survey) trên quan điểm là sẵn sàng chia sẻ để đảm bảo tính kịp thời của số liệu.

Đại diện lãnh đạo của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê đã có những trao đổi cụ thể về thực trạng và khó khăn liên quan đến các vấn đề: Khảo sát mức sống dân cư của Việt Nam; thống kê giới; đổi mới phương pháp và hình thức thu thập thông tin thống kê; cải tiến các cuộc điều tra theo hướng tinh gọn; tư liệu hóa thông tin thống kê; sử dụng, tiếp cận dữ liệu; năng lực, hạ tầng công nghệ thông tin; đánh giá chất lượng thống kê; xây dựng chiến lược phát triển thống kê Việt Nam.

Về phía WB, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk ghi nhận những chia sẻ của TCTK và sẵn sàng hỗ trợ TCTK để Thống kê Việt Nam trở thành điển hình tốt nhất, đồng thời cũng sẽ phối hợp với thống kê Việt Nam để giải quyết những khó khăn về mặt pháp lý cũng như các nội dung khác mà phía TCTK đã đề xuất.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Bà Carolyn Turk sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa WB và TCTK trong thời gian tới để hỗ trợ cho ngành Thống kê ngày càng phát triển.