Trong suốt chặng đường gần 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thống kê đã ghi nhận rất nhiều những tấm gương xuất sắc, tận tâm, tận lực vì sự nghiệp Thống kê. Trong số đó có rất nhiều tấm gương nữ tài giỏi, những người phụ nữ phấn đấu hết mình trong công tác, đảm trách tròn hai vai với cả gia đình và xã hội. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê xin trân trọng giới thiệu 10 tấm gương nữ điển hình tiên tiến giỏi việc nước, đảm việc nhà của Ngành giai đoạn 2016-2019.