Ông Phạm Quang Vinh –  Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về GDDS chủ trì buổi Hội thảo

Sáng ngày 12/01/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Ông Phạm Quang Vinh –  Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về GDDS chủ trì buổi Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Ngày 01/7/2015, IMF đã phê duyệt Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) nhằm tăng tính minh bạch, thúc đẩy phát triển thống kê và giúp tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa phổ biến dữ liệu và hoạt động giám sát. Các quy định hiện hành về GDDS được thay thế bởi e-GDDS.

Với nhiệm vụ là cơ quan điều phối GDDS của Việt Nam, hàng năm TCTK đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, điều phối, tổng kết tình hình thực hiện trong năm và đề ra kế hoạch của năm tiếp theo. Tại cuộc họp thường niên, các Bộ, ngành và TCTK đã đánh giá kết quả thực hiện GDDS, tình hình công tác thống kê Bộ, ngành, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm thực hiện công tác thống kê ngày một tốt hơn. Các Bộ, ngành và TCTK luôn xác định việc tham gia Hệ thống phổ biến số liệu chung như một khuôn khổ để phát triển hệ thống thống kê Nhà nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phổ biến và nâng cao chất lượng thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Điều phối viên Quốc gia về GDDS, đã trình bày Báo cáo thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Theo báo cáo, trong năm 2020, nhờ sự phối hợp, chia sẻ thông tin và trao đổi nghiệp vụ thường xuyên thống kê Bộ, ngành và TCTK đã và đang tạo thành mạng lưới thông tin thống kê thông suốt, từng bước đảm bảo tính thống nhất giữa số liệu của TCTK và số liệu của các Bộ, ngành, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thống kê cũng như chất lượng thông tin thống kê. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả chủ yếu đạt được trong năm 2020 như sau: Chính phủ và các Bộ, ngành đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thống kê và nâng cao chất lượng thông tin thống kê; phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện; hoạt động phổ biến thông tin thống kê tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng kịp thời, đầy đủ, khách quan, minh bạch; công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa thống kê Bộ, ngành và TCTK được tăng cường, củng cố; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê ngày càng được quan tâm và chú trọng.

Toàn cảnh Hội thảo

Trong công tác e-GDDS, các bộ, ngành đã chủ động và tích cực triển khai các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng số liệu thống kê từng bước tiếp cận yêu cầu Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS). Đến nay TCTK, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính (BTC) đã cập nhật hoàn chỉnh các metadata thuộc lĩnh vực phụ trách. Hàng năm bổ sung những thay đổi và đưa ra kế hoạch cải tiến trong ngắn hạn và trung hạn, thể hiện sự nghiêm túc và tích cực của các cơ quan trong việc tham gia e-GDDS.

Báo cáo cũng đề ra những kế hoạch chủ yếu cần thực hiện trong năm 2021, bao gồm: (1) Tiếp tục thực hiện Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, và các Đề án lớn của Ngành; (2) Hoàn thành việc sửa đổi, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê cấp Bộ, ngành; (3) Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực Thống kê; (4) Các Bộ, ngành và TCTK tiếp tục thực hiện biên soạn, phổ biến các mục số liệu đảm bảo yêu cầu về phạm vi, phân tổ, tần suất, thời gian phổ biến theo khuyến nghị của e-GDDS và SDDS; (5) Tăng cường phổ biến thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ, ngành và Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia (NSDP); (6) Bổ sung, hoàn thiện, cập nhật kịp thời, đầy đủ các bảng dữ liệu chú giải đảm bảo cấu trúc và nội dung theo khung DQAF; (7) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK), NHNN, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến SDDS; chủ động xây dựng kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của SDDS; (8) Nghiên cứu và đề xuất hỗ trợ kỹ thuật từ IMF, khảo sát, học tập kinh nghiệm một số quốc gia đã tham gia SDDS.

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc, nhiệt tình của các Bộ, ngành với TCTK. Ông đề nghị Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê tiếp thu ý kiến của các đại biểu nhằm hoàn thiện kế hoạch thực hiện e-GDDS trong năm 2021 và có những giải pháp tốt hơn trong cơ chế phối hợp những năm tiếp theo.