Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt nam trao kỷ niệm chương cho ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2020, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ trao kỷ niệm chương của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) cho ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) để ghi nhận những đóng góp của ông vào Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) trong lĩnh vực thống kê Việt Nam giai đoạn 1994-2020 và những đóng góp có hiệu quả của ông trong quan hệ hợp tác giữa TCTK và UNFPA. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK; bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA và các cán bộ của UNFPA tại Việt Nam.

Tại buổi lễ trao tặng, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh ông Nguyễn Bích Lâm không chỉ là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của ngành, ông còn là một chuyên gia thống kê có tâm huyết và là đối tác tin cậy của UNFPA. Bà cũng nêu ngắn gọn những đóng góp quan trọng của ông trong thời gian qua: (1) Chỉ đạo và đưa những quyết định chiến lược trong hợp tác quốc tế để đảm bảo sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế gồm có hỗ trợ của UNFPA đáp ứng với ưu tiên của chính phủ trong việc cung cấp các dữ liệu và thống kê có chất lượng cho xây dựng chính sách thông qua việc cải thiện khung chính sách, nâng cao năng lực ứng dụng thống kê hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc tổng điều tra, các cuộc khảo sát; (2) Lãnh đạo và chỉ đạo việc thực hiện các dự án do UNFPA tài trợ cho TCTK tiến hành thành công các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, điều tra di cư nội địa quốc gia, điều tra dân tộc và một số cuộc điều tra quốc gia khác; (3) Đóng góp vào thúc đẩy hợp tác quốc tế nâng cao năng lực cán bộ thống kê thông qua hợp tác Nam-Nam (hình thức hợp tác thúc đẩy phát triển hiệu quả thông qua học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn và công nghệ giữa các nước đang phát triển), chia sẻ kinh nghiệm, thực hành tốt nhất trong lĩnh vực nhân khẩu học, phân tích và dự báo dân số; (4) Đóng góp to lớn vào việc vận động các tổ chức chia sẻ và sử dụng số liệu và bằng chứng thống kê để đưa ra những quyết định chính sách, khẳng định chất lượng số liệu thống kê và tầm quan trọng sử dụng số liệu dân số và thống kê trong xây dựng và tư vấn chính sách tại các diễn đàn quốc tế và trong nước.

Trong bài phát biểu cảm ơn, ông Nguyễn Bích Lâm ghi nhận trong mỗi giai đoạn công tác, ông đều nhận được sự hợp tác chặt chẽ, sự tôn trọng của UNFPA trong mọi hoạt động và nghiệp vụ thống kê. Ông hy vọng trong thời gian tiếp theo, TCTK vẫn sẽ tiếp tục truyền thống hợp tác tốt đẹp cùng UNFPA để có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa vì sự phát triển của đất nước và của TCTK.