Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại buổi Tổng kết

Trong các ngày từ 01-05/4/2019, Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), gồm: Ông Serkan Arslanalp, Phó trưởng phòng Chiến lược và tiêu chuẩn, Vụ Thống kê làm trưởng đoàn và bà Deepti Devi Vidyala, chuyên gia Quản lý thông tin, Vụ Thống kê đã thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (cơ quan điều phối quốc gia về thực hiện e-GDDS), Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) và hướng tới mục tiêu đến năm 2020 tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS).

Trong chương trình làm việc, chuyên gia đã hướng dẫn Việt Nam xây dựng và hoàn thiện các nội dung để có thể đưa Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia (NSDP) vận hành vào cuối tháng 6 năm 2019. Việc ra mắt trang NSDP sẽ là một cột mốc quan trọng thể hiện nỗ lực của Việt Nam đối với việc thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, trong đó có sự cải tiến liên tục về công bố số liệu thống kê, cũng như sẽ giúp Việt Nam đạt được tiến bộ đối với Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) của IMF, một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng đối với các quốc gia tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Dữ liệu trên Trang NSDP được cung cấp bởi ba cơ quan: Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đoàn chuyên gia IMF

Kết thúc chuyến công tác, Tổng cục Thống kê đã nghe chuyên gia báo cáo về kết quả làm việc, chủ trì: bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng và đại diện Vụ Thống kê Tổng hợp (thường trực của cơ quan điều phối quốc gia), Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế và một số đơn vị của Tổng cục Thống kê. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Hương đã ghi nhận những đóng góp của chuyên gia nói riêng và sự hỗ trợ của IMF nói chung trong các hoạt động của Tổng cục Thống kê. Đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị của Tổng cục Thống kê trong việc phối hợp với các Bộ, ngành để đưa trang NSDP đi vào hoạt động chính thức trong 6 tháng đầu năm 2019 và hướng tới thực hiện SDDS cuối năm 2020.