Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương (BCĐTĐTDSTƯ) tổ chức họp phiên thứ nhất nhằm rà soát công tác chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương chủ trì cuộc họp, với sự tham dự của các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện các Bộ, ngành Trung ương; Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam và một số cơ quan thông tấn báo chí.

Tại cuộc họp, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên thường trực BCĐTĐTDSTƯ đã trình bày báo cáo kết quả chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo hoàn thành một số công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra gồm: (1) Hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở; (2) Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp Trung ương, tại địa phương và các Bộ; (3) Hoàn thiện thiết kế Tổng điều tra gồm các nội dung: Xác định nội dung Tổng điều tra và hoàn thiện phiếu điều tra thống kê; Phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền xã/phường; Thiết kế mẫu trong Tổng điều tra; Xác định phương pháp và hình thức thu thập thông tin; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền của Tổng điều tra; Cập nhật và bổ sung thường xuyên kế hoạch thực hiện Tổng điều tra; (4) Xây dựng các văn bản và tài liệu hướng dẫn; (5) Tổ chức các Hội nghị tập huấn tại Trung ương và địa phương về công tác quản lý và lập bảng kê hộ; (6) Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Tổng điều tra.

Báo cáo cũng nhấn mạnh những công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới và đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện thành công Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019; những kiến nghị cải tiến phương pháp thu thập thông tin từ dữ liệu hành chính để tiến tới không thực hện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2029.

Trong bài phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong điều kiện nước ta chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2010 – 2020, và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong 10 năm tới giai đoạn 2021- 2030. Đồng thời, cuộc tổng điều tra này sẽ cung cấp thông tin cho việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025 của đất nước. Kết quả cuộc Tổng điều tra cũng góp phần tạo cơ sở giám sát hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trương ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế – xã hội nước ta có bước phát triển mạnh mẽ so với 10 năm trước đây, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin trong sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0. Việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra cần đáp ứng các yêu cầu: đạt hiệu quả, dữ liệu đầu ra đầy đủ và chính xác nhất trong thời gian ngắn gọn nhất nhưng cũng cần phải tiết kiệm chi phí. Các dữ liệu đầu ra cần góp phần phản ánh các vấn đề lồng ghép liên quan tới dân tộc, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo… cũng như làm rõ nhiều chỉ tiêu phục vụ cho xây dựng và triển khai chính sách như dân cư nông thôn, lao động nông nghiệp, dân số với tình trạng di dân tự do của các tỉnh, thành phố, nhà ở người có công, nhà ở của người thu nhập thấp… để từ đó làm rõ chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của người dân.

Buổi họp cũng dành nhiều thời gian để các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo về công tác chuẩn bị của từng Bộ, ngành cũng như sự phối hợp giữa các Bộ, ngành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Các Bộ, ngành đồng ý với những đề xuất của Bộ kế hoạch và Đầu tư là sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện những công việc có liên quan, nhằm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đảm bảo đường truyền mạng thông tin thông suốt giữa các cấp từ địa phương đến Trung ương trong thời gian điều tra thực địa, và hỗ trợ việc gửi tin nhắn tuyên truyền về tổng điều tra đến các thuê bao trong nước…

Kết luật cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng và những điểm mới trong cuộc tổng điều tra lần này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê cũng như sự tích cực chủ động phối hợp của các Bộ, ngành trong việc chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.  Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ kế hoạch Đầu tư nhằm thực hiện tốt cuộc tổng điều tra lần này. Cụ thể, Bộ Tài chính cấp đủ và kịp thời kinh phí, đảm bảo Tổng điều tra được thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra; Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo sự thông suốt về đường truyền mạng trong thời gian điều tra, đảm bảo về vấn đề an ninh mạng, bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện. Phó Thủ tướng đồng ý với những đề xuất của BCĐTĐTDSTƯ, đặc biệt là việc tổ chức họp trực tuyến vào tháng 3/2019 giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trong đó có sự tham gia của cấp ủy tại các địa phương, nhằm quán triệt và giao nhiệm vụ thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 Nguồn: Tạp chí Con số và Sự kiện

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp