Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã khai mạc Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và Công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK – Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Lê Bạch Dương, đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Valentina Barcucci, Phó Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam; đại diện các Bộ, Ngành; các Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ)Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành viên Tổ thường trực BCĐ Trung ương; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là: sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

Mặc dù là đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn và áp dụng nhiều công nghệ mới, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu với sự phối hợp của nhiều cơ quan, bộ ban ngành nhưng đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra đã được thực hiện đúng kế hoạch và đảm bào chất lượng.

Điều tra thu thập thông tin tại địa bàn luôn là khâu quan trọng và phức tạp nhất của một cuộc Tổng điều tra. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn trong 04 ngày với một số mục đích chính như sau: (1)  Giới thiệu tới Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp, các Bộ ngành và các giám sát viên những nội dung công việc chính, các yêu cầu và quy định chung của công tác điều tra thu thập thông tin tại địa bàn nhằm tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo thời gian và thông tin thu thập đạt chất lượng tốt; (2) Giới thiệu và hướng dẫn chi tiết các vấn đề nghiệp vụ của Tổng điều tra; trong đó lưu ý những điểm khác hoặc các quy định mới về vấn đề nghiệp vụ so với các điều tra mẫu hàng năm về Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình; (3) Giới thiệu và hướng dẫn chi tiết các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra, gồm nội dung về sử dụng thiết bị di động thông minh (máy tính bảng và điện thoại thông minh) trong thu thập thông tin tại hộ và sử dụng Trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp để giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu. Đậy là một trong những nội dung rất quan trọng của Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK – Phó Trưởng ban BCĐ Trung ương đề nghị BCĐ Trung ương  và Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I làm tốt vai trò truyền tải nội dung tập huấn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các đại biểu tham dự cần thực hiện nghiêm túc quy định của Hội nghị, tham gia nhiệt tình và có hiệu quả trong các nội dung tập huấn trong chương trình Hội nghị để thực hiện triển khai hướng dẫn tại địa phương trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK – Phó Trưởng ban BCĐTrung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn ảnh: Tạp chí Con số và Sự kiện