Sự kiện

Hội nghị trực tuyến công bố quyết định về công tác cán bộ

Sáng ngày 30/7/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố các quyết định về công tác cán bộ của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 30/07/2021

Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

TCTK đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 15/07/2021

Hội thảo Sổ tay hướng dẫn áp dụng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam

TCTK tổ chức Hội thảo Sổ tay hướng dẫn áp dụng Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (VSCO 2020). Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Ngày đăng: 13/07/2021

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng

Sáng ngày 10/7/2021, Đoàn công tác do Bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CTK tỉnh Cao Bằng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế 2021.

Ngày đăng: 10/07/2021

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với tỉnh Hà Giang về Tổng điều tra Kinh tế 2021

Ngày 8/7/2021, Đoàn công tác do Bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế 2021.

Ngày đăng: 09/07/2021

1 2 3 39