Số liệu chuyên đề

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3 năm 2024

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2024 giảm 0,23% so với tháng trước. So với tháng 12/2023, CPI tháng Ba tăng 1,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,97%.

Ngày đăng: 29/03/2024Kỳ tham chiếu: 3/2024Lần công bố sắp tới: 29/04/2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2024

Tính chung quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,6%)

Ngày đăng: 29/03/2024Kỳ tham chiếu: 3/2024Lần công bố sắp tới: 29/04/2024

Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2024

Bao gồm Số liệu xuất nhập khẩu sơ bộ các tháng năm 2024

Ngày đăng: 05/03/2024Kỳ tham chiếu: 01/2024

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02 năm 2024

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2024 tăng 1,04% so với tháng trước; tăng 1,35% so với tháng 12/2023 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày đăng: 29/02/2024Kỳ tham chiếu: 2/2024Lần công bố sắp tới: 29/03/2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2024

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2024 ước tính giảm 18% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/02/2024Kỳ tham chiếu: 2/2024Lần công bố sắp tới: 29/03/2024

1 2 3 82