Phương pháp thống kê

HTCTTKQG – Dung lượng băng thông internet quốc tế

Khái niệm, phương pháp tính Dung lượng băng thông Internet quốc tế là tổng dung lượng các đường truyền kết nối Internet quốc tế tính

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Doanh thu dịch vụ nền tảng số và kinh doanh trực tuyến

Khái niệm, phương pháp tính Doanh thu dịch vụ nền tảng số và kinh doanh trực tuyến (loại trừ kinh doanh thương mại điện tử)

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính là tỷ lệ phần trăm giữa số hộ gia đình có máy

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động là tỷ lệ phần trăm giữa dân số trong

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Lưu lượng internet băng rộng

Khái niệm, phương pháp tính Lưu lượng Internet băng rộng là tổng lưu lượng thông tin gửi, nhận trên mạng Internet (tính bằng byte hoặc

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông là tỷ lệ phần trăm

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG – Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến

Khái niệm, phương pháp tính Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là số dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG –Tỷ lệ người dân tham gia mạng xã hội

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ lệ người dân tham gia mạng xã hội là tỷ lệ phần trăm giữa số người tham gia mạng

Ngày đăng: 21/07/2023

HTCTTKQG - Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước.

Khái niệm, phương pháp tính Chi phí logistics bao gồm chi phí vận chuyển hàng hóa, bốc xếp, làm thủ tục thông quan, đóng gói,

Ngày đăng: 20/07/2023

HTCTTKQG - Tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước

Khái niệm, phương pháp tính Tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước là tỷ lệ phần

Ngày đăng: 20/07/2023

1 2 3 4 45