Phân tích

Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2005 so với năm 1986 1986 2005 2005 so với 1986 (Lần) Số đơn

Ngày đăng: 07/11/2006 Kỳ tham chiếu: 1986-2005

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 2001 - 2005

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước bình quân mỗi năm trong 5 năm 2001-2005 đạt 7,51% không những cao hơn hẳn tốc độ tăng bình quân 6,95% mỗi năm trong kế hoạch 5 năm 1996-2000 mà còn đứng vào hàng các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và thế giới.

Ngày đăng: 12/10/2006 Kỳ tham chiếu: 2001-2005

Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình Việt Nam qua cuộc điều tra 1-4-2004

Chiến lược Dân số Việt Nam 2001 - 2010 nhằm giải quyết vấn đề dân số gắn với phát triển trên cơ sở những ưu

Ngày đăng: 07/09/2004 Kỳ tham chiếu: 1/4/2004

Kinh tế - xã hội Việt Nam 3 năm 2001-2003

Tốc độ tăng bình quân mỗi năm trong 3 năm 2001-2003 đạt 7,06% không những cao hơn hẳn tốc độ tăng bình quân 6,95% mỗi năm trong kế hoạch 5 năm 1996-2000 mà còn đứng vào hàng các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và thế giới.

Ngày đăng: 06/02/2004 Kỳ tham chiếu: 2001-2003

Tình hình kinh tế - xã hội 10 năm 1991-2000

Từ năm 1991 đến năm 2000 tổng sản phẩm trong nước tăng liên tục qua các năm với tốc độ tăng bình quân mỗi năm 7,56%.

Ngày đăng: 21/05/2002 Kỳ tham chiếu: 1991-2000

Phân tích Kết quả điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình năm 1999

LỜI GIỚI THIỆU  Thực hiện Quyết định số 712/1999/QĐ-TCTK ngày1/10/1999 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê; Năm 1999, cuộc điều tra đời sống,

Ngày đăng: 05/07/2000 Kỳ tham chiếu: 1999

Sản xuất công nghiệp Hải Phòng 8 tháng năm 2021: Điểm sáng trong đại dịch

Công nghiệp thành phố Hải Phòng trong nhiều năm qua không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao của cả nước. Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, sản xuất công nghiệp của Thành phố 8 tháng năm 2021 duy trì ổn định và đạt được tốc độ tăng khá cao so với nhiều địa phương trên cả nước.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải và du lịch của Hà Nội phục hồi tích cực

Cùng với cả nước, Hà Nội tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, vận tải, du lịch của Hà Nội đang dần trở về trạng thái “bình thường mới” và có những tín hiệu khả quan.

Lần công bố sắp tới: 14/12/2021

1 18 19 20