Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tỉnh hình kinh tế - xã hội quý I năm NĂM 2017

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ       a. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2017 ước

Ngày đăng: 29/03/2017Kỳ tham chiếu: 03/2017Lần công bố sắp tới: 28/04/2017

Thông cáo báo chí về kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Qua tổng hợp nhanh kết quả cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy trong những năm gần đây tình hình nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nước ta tiếp tục phát triển toàn diện song còn nhiều khó khăn, thách thức.

Ngày đăng: 15/02/2017

Thông cáo báo chí: Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 diễn ra trong bối cảnh năm 2016 được dự báo là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng thiếu bền vững, cạnh tranh cả trong nước và quốc tế ngày càng gay gắt, môi trường sinh thái có bất lợi, đời sống nhân dân còn nghèo...

Ngày đăng: 28/06/2016

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế xã hội năm 2015

Năm 2015 là năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng vì là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Ngày đăng: 29/12/2015Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2015Lần công bố sắp tới: 29/03/2016

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, trong đó quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96%. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

Ngày đăng: 29/12/2014Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2014Lần công bố sắp tới: 29/03/2015

1 4 5 6 7 8 10