Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019

GDP 9 tháng năm 2019 ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 27/09/2019Kỳ tham chiếu: 9/2019Lần công bố sắp tới: 27/12/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2019

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm 2019 ước tính tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 28/06/2019Kỳ tham chiếu: 6/2019Lần công bố sắp tới: 27/09/2019

Thông cáo báo chí về kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, liên quan tới 8.978 xã và 79.898 thôn; gần 16,0 triệu hộ nông thôn và trên 1,0 triệu hộ thành thị hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản.

Ngày đăng: 03/04/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2019

Kinh tế - xã hội nước ta những tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng

Ngày đăng: 29/03/2019Kỳ tham chiếu: 03/2019Lần công bố sắp tới: 28/06/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018

GDP quý IV năm 2018 ước tính tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 28/12/2018Kỳ tham chiếu: 12/2018Lần công bố sắp tới: 29/03/2019

1 2 3 4 5 9