Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2011

Kinh tế - xã hội nước ta sáu tháng đầu năm 2011 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Giá các hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới biến động theo chiều hướng tăng. Một số nền kinh tế lớn mặc dù vừa phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và bất ổn.

Ngày đăng: 29/06/2011Lần công bố sắp tới: 29/09/2011

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2011

Kinh tế-xã hội quý I năm 2011 nước ta diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Giá các hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới biến động theo chiều hướng tăng. Một số nền kinh tế lớn mặc dù vừa phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và bất ổn.

Ngày đăng: 29/03/2011Lần công bố sắp tới: 29/06/2011

Thông cáo báo chí Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1785/ QĐ – TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 vào thời điểm 01 tháng 7 năm 2011 trên phạm vi cả nước.

Ngày đăng: 27/09/2010

Báo cáo chính thức kết quả điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 theo Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thực trạng và những chuyển biến trong nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở nước ta.

Ngày đăng: 15/12/2006

1 10 11 12