Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

Sự kiện

Thông cáo báo chí: Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 diễn ra trong bối cảnh năm 2016 được dự báo là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng thiếu bền vững, cạnh tranh cả trong nước và quốc tế ngày càng gay gắt, môi trường sinh thái có bất lợi, đời sống nhân dân còn nghèo...

Ngày đăng: 28/06/2016

Thông cáo báo chí của ASEAN stats: Việt Nam có phải là con rồng Châu Á mới?

Trong 10 nước ASEAN, Việt Nam đứng thứ 4 về diện tích, thứ 3 về dân số, là nền kinh tế lớn thứ 5 xét về tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định.

Ngày đăng: 16/10/2014

Thông cáo báo chí Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1785/ QĐ – TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 vào thời điểm 01 tháng 7 năm 2011 trên phạm vi cả nước.

Ngày đăng: 27/09/2010

Báo cáo chính thức kết quả điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006 theo Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thực trạng và những chuyển biến trong nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ở nước ta.

Ngày đăng: 15/12/2006

1 2 3 4