Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

Sự kiện

Hội thảo đào tạo quốc gia về thực hiện chỉ tiêu phát triển bền vững: “Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp đảm bảo năng suất và bền vững”

Từ 16-18/9/2019, tại Hà Nội, TCTK phối hợp với FAO tổ chức Hội thảo đào tạo quốc gia về tăng cường năng lực giám sát an ninh lương thực và nông nghiệp  bền vững để thực hiện chỉ tiêu phát triển bền vững 2.4.1

Ngày đăng: 16/09/2019Kỳ tham chiếu: 16-18/9/2019

Đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường và tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng

Quỹ tiền tệ quốc tế đã thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê để hỗ trợ hoàn thiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường và tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng.

Ngày đăng: 05/04/2019

Thông cáo báo chí về kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, liên quan tới 8.978 xã và 79.898 thôn; gần 16,0 triệu hộ nông thôn và trên 1,0 triệu hộ thành thị hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản.

Ngày đăng: 03/04/2019

Hội thảo quốc gia về phân tích dữ liệu tiêu thụ thực phẩm theo nguồn gốc, tính toán các chỉ tiêu dinh dưỡng và an ninh lương thực

Sáng ngày 04/3/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức khai mạc Hội thảo quốc gia và Khóa đào tạo về phân tích dữ liệu tiêu thụ thực phẩm theo nguồn gốc, tính toán các chỉ tiêu dinh dưỡng và an ninh lương thực.

Ngày đăng: 04/03/2019

Thông cáo báo chí về kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Qua tổng hợp nhanh kết quả cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy trong những năm gần đây tình hình nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nước ta tiếp tục phát triển toàn diện song còn nhiều khó khăn, thách thức.

Ngày đăng: 15/02/2017

1 2 3 4