Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách

Infographic

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023

Tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước đã gieo cấy được 2.693,4 nghìn ha, bằng 100,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 823 nghìn ha, bằng 105,3%; các địa phương phía Nam đạt 1.870,4 nghìn ha, bằng 98,5%; riêng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 1.475,1 nghìn ha, bằng 98,2%.

Kỳ tham chiếu: 2/2023 Ngày đăng: 28/02/2023 Lần công bố sắp tới:

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023

Tính đến ngày 15/01/2023, cả nước gieo cấy được 1.882,1 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước

Kỳ tham chiếu: 01/2023 Ngày đăng: 29/01/2023 Lần công bố sắp tới: 28/02/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2022

Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022

Kỳ tham chiếu: 2022 Ngày đăng: 29/12/2022 Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2022

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước thu hoạch được 1.326,7 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,4% diện tích gieo cấy và bằng 101,2% cùng kỳ năm trước.

Kỳ tham chiếu: 11/2022 Ngày đăng: 29/11/2022 Lần công bố sắp tới: 29/12/2022

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước do quý III/2021 là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh

Kỳ tham chiếu: 9/2022 Ngày đăng: 29/09/2022 Lần công bố sắp tới: 29/10/2022

1 2 3 4 5 9