Ngân hàng, bảo hiểm và thu chi ngân sách

Infographic

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2024

Tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước gieo cấy được 2.557,4 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 94,8% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 680,9 nghìn ha, bằng 82,6%; các địa phương phía Nam đạt 1.876,5 nghìn ha, bằng 100,2%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.481,7 nghìn ha, bằng 100,5%.

Kỳ tham chiếu: 2/2024 Ngày đăng: 29/02/2024 Lần công bố sắp tới: 29/03/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024

Tính đến ngày 15/01/2024, cả nước gieo cấy được 1.821,4 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 96,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 63,4 nghìn ha, bằng 66,6% do lịch thời vụ năm 2024 muộn hơn so với năm 2023; các địa phương phía Nam đạt 1.757,9 nghìn ha, bằng 98,5%

Kỳ tham chiếu: 1/2024 Ngày đăng: 29/01/2024 Lần công bố sắp tới: 29/02/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022

Kỳ tham chiếu: 12/2023 Ngày đăng: 29/12/2023 Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước thu hoạch được 1.385,8 nghìn ha lúa mùa, chiếm 89,7% diện tích gieo cấy và bằng 103,5% cùng kỳ năm trước.

Kỳ tham chiếu: 11/2023 Ngày đăng: 29/11/2023 Lần công bố sắp tới: 29/12/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III và 9 tháng năm 2023 duy trì tăng trưởng ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III/2023 tăng trưởng tích cực hơn quý trước, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước đạt 4,57% so với quý III/2022.

Kỳ tham chiếu: 9/2023 Ngày đăng: 29/09/2023 Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

1 2 3 9