Lao động việc làm

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm Quý IV và năm 2022

Thị trường lao động quý IV năm 2022 tiếp tục phục hồi nhưng chậm dần. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động trong quý IV năm 2022 tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước

Kỳ tham chiếu: 2022 Ngày đăng: 10/01/2023 Lần công bố sắp tới:

Họp báo tình hình lao động, việc làm quý IV và năm 2022

Sáng ngày 10/01/2023, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý IV và năm 2022. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng TCTK chủ trì Họp báo.

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 10/01/2023 Lần công bố sắp tới:

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao

Kỳ tham chiếu: 2022 Ngày đăng: 29/12/2022 Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm Quý III và 9 tháng năm 2022

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tiếp tục đà khởi sắc, thị trường lao động quý III năm 2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý III năm 2022 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ tham chiếu: 9/2022 Ngày đăng: 06/10/2022 Lần công bố sắp tới:

Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2022

Sáng ngày 06/10/2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2022. Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo.

Kỳ tham chiếu: Quarter 3 Ngày đăng: 06/10/2022 Lần công bố sắp tới: 06/12/2022

1 2 3 16