Lao động

Sự kiện

Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý I năm 2021

TCTK tổ chức họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý I năm 2020. Ông Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo

Ngày đăng: 16/04/2021

Thông báo về việc hoãn họp báo tình hình lao động việc làm quý I năm 2021

Cuộc họp báo về tình hình lao động việc làm quý I năm 2021 sẽ tổ chức ngày 06 tháng 4 năm 2021. Nhưng do nguyên nhân khách quan, Tổng cục Thống kê hoãn cuộc họp báo sang ngày khác và lịch cụ thể sẽ có thông báo sau.

Ngày đăng: 05/04/2021

Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ông Phạm Quang Vinh -  Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về GDDS chủ trì buổi Hội thảo Sáng

Ngày đăng: 12/01/2021

Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý IV và năm 2020

TCTK tổ chức họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý IV và năm 2020. Ông Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo.

Ngày đăng: 06/01/2021

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2020

TCTK tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2020. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.

Ngày đăng: 27/12/2020

1 2 3 5