Lao động việc làm

Infographic

Infographic Lao động và việc làm quý I năm 2022

Chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giúp cho thị trường lao động quý I năm 2022 có nhiều tín hiệu khởi sắc.

Kỳ tham chiếu: 3/2022 Ngày đăng: 12/04/2022 Lần công bố sắp tới:

Tác động của Covid-19 tới lao động việc làm

Kỳ tham chiếu: Q1/2022 Ngày đăng: 12/04/2022 Lần công bố sắp tới:

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu dần được khơi thông.

Kỳ tham chiếu: 3/2022 Ngày đăng: 29/03/2022 Lần công bố sắp tới: 29/04/2022

Infographic Dân số, lao động và việc làm năm 2021

Dân số trung bình của Việt Nam năm 2021 là 98,51 triệu người. Chất lượng dân số được cải thiện, mức sinh giảm và duy trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây

Kỳ tham chiếu: 12/2021 Ngày đăng: 13/01/2022 Lần công bố sắp tới:

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2021

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2021 ước tính tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng của quý IV các năm 2011-2019

Kỳ tham chiếu: 12/2021 Ngày đăng: 29/12/2021 Lần công bố sắp tới: 29/01/2022

1 2 3 6