Lao động việc làm

Infographic

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2022

Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022

Kỳ tham chiếu: 2022 Ngày đăng: 29/12/2022 Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

Infographic Lao động và việc làm Quý III và 9 tháng năm 2022

Tình hình lao động, việc làm quý III/2022 tiếp tục đà phục hồi, lực lượng lao động, số người đang làm việc và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Kỳ tham chiếu: 9/2022 Ngày đăng: 08/10/2022 Lần công bố sắp tới:

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước do quý III/2021 là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh

Kỳ tham chiếu: 9/2022 Ngày đăng: 29/09/2022 Lần công bố sắp tới: 29/10/2022

Infographic Lao động và việc làm Quý II và 6 tháng năm 2022

Lao động 15 tuổi trở lên của cả nước có việc làm trong quý II/2022 ước tính là 50,5 triệu người; 6 tháng là 50,3 triệu người.

Kỳ tham chiếu: 6/2022 Ngày đăng: 10/07/2022 Lần công bố sắp tới:

Infographic Lao động và việc làm quý I năm 2022

Chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giúp cho thị trường lao động quý I năm 2022 có nhiều tín hiệu khởi sắc.

Kỳ tham chiếu: 3/2022 Ngày đăng: 12/04/2022 Lần công bố sắp tới:

1 2 3 7