Chỉ số sản xuất công nghiệpChỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2023

Tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp trong nước. Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/08/2023 Kỳ tham chiếu: 8/2023Lần công bố sắp tới: 29/09/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2023

Sản xuất công nghiệp tháng Bảy khởi sắc hơn tháng trước, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/07/2023 Kỳ tham chiếu: 7/2023Lần công bố sắp tới: 29/08/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 6/2023 ước tính tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng

Ngày đăng: 29/06/2023 Kỳ tham chiếu: 6/2023Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2023 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/05/2023 Kỳ tham chiếu: 5/2023Lần công bố sắp tới: 29/06/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Tư ước tính tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/04/2023 Kỳ tham chiếu: 4/2023Lần công bố sắp tới: 29/05/2023

1 2 3 4 5 12