Chỉ số sản xuất công nghiệpChỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2024

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 ước tính giảm 4,4% so với tháng trước và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/01/2024 Kỳ tham chiếu: 1/2024Lần công bố sắp tới: 29/02/2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 năm 2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục xu hướng tăng trong quý IV, trong đó tháng 12/2023 ước tính tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/12/2023 Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Mười Một ước tính tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/11/2023 Kỳ tham chiếu: 11/2023Lần công bố sắp tới: 29/12/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước.

Ngày đăng: 29/10/2023 Kỳ tham chiếu: 10/2023Lần công bố sắp tới: 29/11/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2023

Chỉ số sản xuất 9 tháng năm 2023 của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/09/2023 Kỳ tham chiếu: 9/2023Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

1 2 3 4 12