Chỉ số sản xuất công nghiệpChỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2022

Sản xuất công nghiệp tháng Mười tiếp tục phục hồi, ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp đã chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất.

Ngày đăng: 29/10/2022 Kỳ tham chiếu: 10/2022Lần công bố sắp tới: 29/11/2022

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2022

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2022 ước tính tăng 9,63% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 7,16%; quý II tăng 9,51%; quý III tăng 12,12%)

Ngày đăng: 29/09/2022 Kỳ tham chiếu: 9/2022Lần công bố sắp tới: 29/10/2022

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2022

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Tám ước tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo tăng 16,2%...

Ngày đăng: 29/08/2022 Kỳ tham chiếu: 8/2022Lần công bố sắp tới: 29/09/2022

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2022

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2022 ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,8%.

Ngày đăng: 29/07/2022 Kỳ tham chiếu: 7/2022Lần công bố sắp tới: 29/08/2022

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 năm 2022

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước của một số ngành trọng điểm tăng cao

Ngày đăng: 29/06/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022Lần công bố sắp tới: 29/07/2022

1 2 3 8