Chỉ số sản xuất công nghiệpChỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2024

Sản xuất công nghiệp tháng Năm tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2024 ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/05/2024 Kỳ tham chiếu: 5/2024Lần công bố sắp tới: 29/06/2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2024

Sản xuất công nghiệp tháng Tư tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2024 ước tính tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước .

Ngày đăng: 29/04/2024 Kỳ tham chiếu: 4/2024Lần công bố sắp tới: 29/05/2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2024

Tính chung quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 2,6%)

Ngày đăng: 29/03/2024 Kỳ tham chiếu: 3/2024Lần công bố sắp tới: 29/04/2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2024

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2024 ước tính giảm 18% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/02/2024 Kỳ tham chiếu: 2/2024Lần công bố sắp tới: 29/03/2024

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2024

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 ước tính giảm 4,4% so với tháng trước và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/01/2024 Kỳ tham chiếu: 1/2024Lần công bố sắp tới: 29/02/2024

1 2 3 11