Chỉ số sản xuất công nghiệpChỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 7%; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6%.

Ngày đăng: 28/02/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/01/2023 Kỳ tham chiếu: 01/2023Lần công bố sắp tới: 28/02/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 năm 2022

Sản xuất công nghiệp quý IV/2022 có xu hướng tăng chậm lại, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 3,6% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/12/2022 Kỳ tham chiếu: 2022Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2022

Sản xuất công nghiệp tháng Mười Một ước tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. . Tốc độ tăng có xu hướng chậm lại do đơn hàng sụt giảm, chi phí đầu vào ở mức cao và thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu.

Ngày đăng: 29/11/2022 Kỳ tham chiếu: 11/2022Lần công bố sắp tới: 29/12/2022

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2022

Sản xuất công nghiệp tháng Mười tiếp tục phục hồi, ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp đã chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất.

Ngày đăng: 29/10/2022 Kỳ tham chiếu: 10/2022Lần công bố sắp tới: 29/11/2022

1 2 3 8