Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Sinh ngày: 3/12/1969
Quê quán: TP. Thái Bình, Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế (Chuyên ngành Thống kê Kinh tế)
Ngày bổ nhiệm: 3/7/2020
Điện thoại : Cơ quan: 024 73046666 – máy lẻ 9999
Lĩnh vực phụ trách : – Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt công tác của Tổng cục Thống kê.
– Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê; Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch tài chính; Văn phòng Tổng cục Thống kê; Trường Cao đẳng Thống kê và Trường Cao đẳng Thống kê II.
– Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thống kê.
– Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Công nghệ của Tổng cục Thống kê; Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp Tổng cục Thống kê.
– Thay mặt Tổng cục Thống kê tham gia Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quá trình công tác: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Giới thiệu Tổng cục Thống kê Việt Nam

Ngày đăng: 31/05/2022

Lễ khởi động và ký kết điều khoản tham chiếu (TOR) Dự án “Hỗ trợ Tổng cục Thống kê cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và đào tạo cán bộ”

Sáng ngày 26/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ khởi động và ký kết điều khoản tham chiếu (TOR) Dự án “Hỗ trợ Tổng cục Thống kê cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và đào tạo cán bộ”.

Ngày đăng: 27/05/2022

Tổng cục Thống kê tiếp xã giao đoàn Cơ quan Thống kê Hàn quốc (KOSTAT)

Sáng ngày 25/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiếp xã giao đoàn Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT).

Ngày đăng: 26/05/2022

Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức “Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi chương trình điều tra thống kê quốc gia”. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 16/05/2022

Lễ khởi động Dự án hỗ trợ của UNFPA về dữ liệu dân số và Công bố Báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2022

Ngày 5 tháng 5 năm 2022, TCTK và UNFPA tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án hỗ trợ của UNFPA về dữ liệu dân số và Công bố Báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2022. Tham dự buổi Lễ, về phía TCTK có bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK.

Ngày đăng: 05/05/2022

Nhận diện những lực cản của tăng trưởng kinh tế

Ngày đăng: 13/04/2022

Bức tranh kinh tế quý I năm 2022: Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương trong Tạp chí kinh tế cuối tuần VTV1

Ngày đăng: 02/04/2022

Thống kê Việt Nam - Hành trình vững bước

Ngày đăng: 17/03/2022

Hội nghị Thống kê toàn quốc

Sáng ngày 17/3/2022, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thống kê toàn quốc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 17/03/2022

Hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022

VIDEO: TỔNG CỤC THỐNG KÊ - HÀNH TRÌNH VỮNG BƯỚC TÀI LIỆU HỘI NGHỊ Báo cáo công tác thống kê nhà nước (.docx) Báo cáo 

Ngày đăng: 03/03/2022

1 2 3 9