Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Pho TCT Nguyen Trung Tien
Sinh ngày: 20/2/1973
Quê quán: Thừa Thiên – Huế
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
Ngày bổ nhiệm: 14/5/2019
Điện thoại : Cơ quan: 024 73046666 – máy lẻ 9019
Lĩnh vực phụ trách : – Giúp Tổng cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ; Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Vụ Thống kê Dân số và Lao động; Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; Nhà Xuất bản Thống kê.
  – Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thống kê;

– Chủ tich Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Tổng cục Thống kê.