Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại Tổng đài: 024 73046666
Điện thoại văn thư: 024 73046666, máy lẻ 1001 hoặc 1006 hoặc 1007
Fax: 024 73077997