Giáo dục

Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2022

Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022

Ngày đăng: 29/12/2022Kỳ tham chiếu: 2022Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước do quý III/2021 là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày đăng: 29/09/2022Kỳ tham chiếu: 9/2022Lần công bố sắp tới: 29/10/2022

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu dần được khơi thông.

Ngày đăng: 29/03/2022Kỳ tham chiếu: 3/2022Lần công bố sắp tới: 29/04/2022

Infographic Giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao năm 2021

Tính đến tháng 11 năm 2021, cả nước có 1.904 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: 407 trường cao đẳng (trong đó có 310 trường công lập); 439 trường trung cấp (208 trường công lập); 1.058 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (698 trung tâm công lập)

Ngày đăng: 14/01/2022Kỳ tham chiếu: 12/2021

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2021

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2021 ước tính tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng của quý IV các năm 2011-2019

Ngày đăng: 29/12/2021Kỳ tham chiếu: 12/2021Lần công bố sắp tới: 29/01/2022

1 2