Thống kê giá

Sự kiện

Diễn đàn cấp cao về Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN và Hệ thống Thống kê Việt Nam

Sáng ngày 10/12/2020, TCTKT phối hợp với cơ quan thống kê ASEAN tổ chức “Diễn đàn cấp cao về Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN và Hệ thống Thống kê Việt Nam”.

Ngày đăng: 10/12/2020

Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS10)

Tham dự cuộc họp có thêm sự góp mặt của thành viên Ủy ban ACSS, thành viên SCPC, WGDSA, WGIIS, WGSITS, WGSNA, WGSDGI, Bộ phận Thống kê (ASEANstats) và Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN (AIMD).

Ngày đăng: 09/12/2020

Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS10) (Phiên nội bộ)

Sáng ngày 8/12/2020, Tổng cục Thống kê phối hợp với cơ quan thống kê ASEAN tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS10) - Phiên nội bộ bằng hình thức trực tuyến.

Ngày đăng: 08/12/2020

Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2020

Chiều ngày 27/3/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2020.

Ngày đăng: 27/03/2020

Hội thảo kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ngày đăng: 20/12/2019

1 2 3 4