Thống kê giá

Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021

Các địa phương trên cả nước tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, chăm sóc lúa hè thu và thu hoạch lúa hè thu sớm, bảo đảm gieo trồng và thu hoạch trong khung thời vụ tốt nhất.

Ngày đăng: 29/07/2021Kỳ tham chiếu: 7/2021Lần công bố sắp tới: 29/08/2021

Infographic Chỉ số giá Quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Bình quân 6 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Ngày đăng: 08/07/2021Kỳ tham chiếu: 6/2021

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế khác đã đưa ra dự báo khả quan về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Ngày đăng: 29/06/2021Kỳ tham chiếu: 6/2021Lần công bố sắp tới: 29/07/2021

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021

Vụ lúa đông xuân năm 2021 cả nước gieo cấy được 3.007,5 nghìn ha, bằng 99,4% năm trước. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản kết thúc vụ lúa đông xuân 2021 sản lượng đạt 10,94 triệu tấn.

Ngày đăng: 29/05/2021Kỳ tham chiếu: 5/2021Lần công bố sắp tới: 29/06/2021

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021

Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, chăn nuôi lợn đang đà hồi phục. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản được khơi thông, mở rộng.

Ngày đăng: 29/04/2021Kỳ tham chiếu: 4/2021Lần công bố sắp tới: 29/05/2021

1 2 3 4 13