Thống kê giá

Đồ họa thông tin

Infographic Chỉ số giá năm 2021

Bình quân năm 2021, CPI tăng 1,84% so với năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Ngày đăng: 09/01/2022Kỳ tham chiếu: 12/2021

Infographic Vốn đầu tư năm 2021

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2021 tăng 3,2% so với năm trước, tuy đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua[5] nhưng là kết quả khả quan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới.

Ngày đăng: 07/01/2022Kỳ tham chiếu: 12/2021

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2021

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2021 ước tính tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng của quý IV các năm 2011-2019

Ngày đăng: 29/12/2021Kỳ tham chiếu: 12/2021Lần công bố sắp tới: 29/01/2022

Infographic tình hình kinh tế xã hội tháng 11/2021

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước thu hoạch được 1.339,2 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,9% diện tích gieo cấy và bằng 102,6% cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/11/2021Kỳ tham chiếu: 11/2021Lần công bố sắp tới: 29/12/2021

Infographic tình hình kinh tế xã hội tháng 10/2021

Vụ lúa mùa năm 2021 cả nước gieo cấy được 1.558,8 nghìn ha, bằng 98,3% vụ mùa năm trước

Ngày đăng: 29/10/2021Kỳ tham chiếu: 10/2021Lần công bố sắp tới: 29/11/2021

1 2 3 13