Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, hoạt động sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi mạnh mẽ, đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế cả nước trong trạng thái “bình thường mới”.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4 năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh ước tính tăng 2,0% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số IIP trên địa bàn Thành phố tăng 2,6% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,0%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,3%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp các tháng năm 2021-2022
             của Thành phố Hồ Chí Minh (%)

Đối với ngành công nghiệp cấp II, có 18/30 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2022 tăng so với cùng kỳ. Trong đó, một số ngành tăng cao như: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 36,7%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 34,9%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 24,3%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 18,7%; sản xuất trang phục tăng 13,7%. Ở chiều ngược lại, một số ngành có IIP giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 38,7%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị giảm 27,2%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu giảm 12,7%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 10,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 8,0%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 4 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Bao bì đóng gói bằng plastic tăng 54,6%; đá xây dựng các loại tăng 18,8%; sắt, thép các loại tăng 16,5%; quần áo các loại (trừ quần áo thể thao) tăng 11,2%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước như: Tivi giảm 31,5%; sữa hoặc kem đặc có hoặc không có đường giảm 28,8%; sổ sách, vở, giấy và các sản phẩm bằng giấy chưa phân vào đâu giảm 23,6%; giày dép thể thao giảm 10,6%.

Việc phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, tạo đà tâm lý và tin tưởng cho người dân, doanh nghiệp vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã trở lại hoạt động, bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cũng là động lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố phục hồi. Nhiều doanh nghiệp và nhà bán lẻ trên địa bàn Thành phố đã có kế hoạch phối hợp nhà sản xuất, nhà cung cấp tăng cường lượng hàng thiết yếu để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường. Các doanh nghiệp sản xuất đã đi vào ổn định sản xuất, nhất là các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, may mặc, hóa phẩm, thực phẩm công nghệ… kích cầu tiêu dùng. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, số doanh nghiệp trở lại hoạt động đạt tỷ lệ cao, trên 90%. Người lao động tiếp tục trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc; trong đó, các doanh nghiệp lớn đón gần 100% công nhân trở lại làm việc.

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/4/2022, có 13.461 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn Thành phố với số vốn đăng ký đạt 192.217 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 15,9% và vốn giảm 8,6%. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng có 2.729 doanh nghiệp được cấp giấy phép, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 44.095 tỷ đồng, giảm 43,7%. Ngành xây dựng có 1.198 doanh nghiệp cấp giấy phép đăng ký, vốn đạt 10.839 tỷ đồng, giảm 43,4%; ngành công nghiệp có 1.531 đơn vị với số vốn đăng ký đạt 33.255 tỷ đồng, giảm 43,8%.