Ngày 9 tháng 12 năm 2021, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo công bố Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển, một công cụ số hóa các dữ liệu cập nhật về Tổng điều tra dân số và các chỉ tiêu về kinh tế phát triển tại địa chỉ gis.gso.gov.vn được phân tổ theo các đơn vị hành chính nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng.

Năm 2019, nhờ tối đa hóa ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu trong Tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng cục Thống kê đã thu thập được số liệu về tọa độ địa lý của hơn 26 triệu hộ dân cư trên phạm vi cả nước. Đây là nguồn dữ liệu vô cùng quý giá và chưa từng có ở Việt Nam.

Để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn dữ liệu này, Tổng cục Thống kê đã xây dựng “Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển” – www.gis.gso.gov.vn nhằm đưa toàn bộ thông tin liên quan đến các hộ dân cư và nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến người dân lên bản đồ Việt Nam phục vụ nhu cầu nghiên cứu dân số, kinh tế, xã hội theo không gian.

Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia về thống kê và công nghệ thông tin giàu kinh nghiệm, làm việc liên tục trong 03 tháng từ giai đoạn xác định nhu cầu đến xây dựng nội dung và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trang web được phát triển và tích hợp trên phần mềm GIS Made in Vietnam, với đầy đủ dữ liệu hành chính được cập nhật thường xuyên và nhanh chóng, chính xác, được trải qua hàng trăm giờ kiểm thử đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn thông tin, toàn vẹn dữ liệu theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013.

Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển khẳng định sự cam kết không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo của ngành thống kê Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao trong công tác nghiên cứu, quản lý, chỉ đạo, điều hành, giám sát, đánh giá, xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dựa trên bằng chứng, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.