Làn sóng dịch Coivd-19 bùng phát từ cuối tháng Tư với quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại các địa phương phía Nam tập trung các khu công nghiệp lớn gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch; ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai là những địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn của cả nước. Sản xuất công nghiệp của 3 địa phương này trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021 đã bị sụt giảm nghiêm trọng do tác động của dịch Covid-19.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8 năm 2021 uớc tính giảm 22,4% so với tháng 7 năm 2021. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 49,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 22,9%; sản xuất và phân phối điện giảm 9,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 6,7%.

Tính chung 8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn Thành phố giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước do chịu ảnh hưởng mạnh của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, nhiều nhà máy phải giảm công suất hoặc dừng hoạt động để chống dịch; nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất bị gián doạn, thị trường tiêu thụ hàng hóa trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,3%; sản xuất và phân phối điện giảm 1,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 4,1%.

Một số ngành công nghiệp trọng điểm tháng 8/2021 thuộc ngành cấp II sụt giảm nghiêm trọng. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng giảm 47,9%; thoát nước và xử lý nước thải giảm 23,6%; sản xuất trang phục giảm 18,5%; khai khoáng khác giảm 17,4%; sản xuất đồ uống giảm 17,0%. Chỉ có 6/30 ngành cấp II có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó các ngành có mức tăng cao như: sản xuất kim loại tăng 15,3%; sản xuất thiết bị điện tăng 9,8%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) tăng 9,1%; sản xuất máy móc thiết bị chưa biết phân vào đâu tăng 7,0%; công nghiệp chế biến chế tạo khác tăng 5,7%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 5,3%. Tính chung 8 tháng, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm mạnh so với cùng kỳ như: sản xuất trang phục giảm 18,5%; sản xuất đồ uống giảm 17,0%; sản xuất da và sản phẩm có liên quan giảm 6,9%; sản xuất sản phẩm điện tử giảm 6,7%.

Nguồn: Báo cáo KTXH tháng 8 và 8 tháng năm 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại tỉnh Bình Dương, trong tháng 8 năm 2021, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh chậm lại và giảm so với tháng trước. Để kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất. Tỉnh Bình Dương đang nỗ lực hết sức để bảo vệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” để có thể tiếp tục sản xuất.

 Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.885 doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” cho 272.851 lao động, trong đó có 284 doanh nghiệp (với số lao động 80.657) tạm ngưng và chưa triển khai vì có F0 trong công ty. Để đảm bảo thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời góp phần hỗ trợ người dân, nhất là người lao động gặp khó khăn, Tỉnh đang triển khai nhiều phương án hỗ trợ cho công nhân lao động. Theo báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến ngày 16/8/2021 đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ cho 56.301 người với số tiền 48,935 tỷ đồng, trong đó: hỗ trợ tiền ăn cho 1.491 người là F0, F1 với số tiền 278 triệu đồng; chi hỗ trợ cho 9.110 hộ kinh doanh với số tiền là 27,33 tỷ đồng; 5.975 người là lao động không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền 8,962 tỷ đồng…

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 năm 2021 ước tính giảm 10,9% so với tháng trước và giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 11,1% và giảm 12,6%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 4,9% và 3,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,7% và giảm 6,2%; khai khoáng giảm 27% và giảm 51%. Phần lớn các ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong tháng 8/2021 đều giảm so với tháng trước, các doanh nghiệp không tổ chức đủ chổ ở cho công nhân, thiếu nguyên liệu sản xuất, đáng chú ý ngành sản xuất trang phục giảm 13,7%; da và các sản phẩm có liên quan giảm 11,4%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 41%; in, sao chép bản ghi các loại giảm 19,8%; hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 19,3%; kim loại giảm 17,4%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 10,1%; xe có động cơ giảm 9,4%; giường, tủ, bàn, ghế giảm 23,9%.

Lũy kế 8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 4,3% so với cùng kỳ, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,4%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,8%. Chia theo từng ngành kinh tế cấp I như sau:

 – Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 33,1% so với cùng kỳ, nguyên nhân do một số doanh nghiệp ngành này hết giấy phép khai khác và sản lượng sản xuất giảm.

– Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,4% so với cùng kỳ, đây là ngành đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành. Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 8 tháng năm 2021 tăng so với cùng kỳ như: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 7,2%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 19,2%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 4,3%; thiết bị điện tăng 2,1%; giường, tủ, bàn, ghế tăng 13,7%.

– Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 9,2%; khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Tại tỉnh Đồng Nai: Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong khâu sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, phần lớn doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch. Hiện chỉ có 967 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất đảm bảo theo quy định về “3 tại chỗ” (trong đó: 576 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 156 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và 235 doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp).

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2021 giảm 0,72% so tháng trước và giảm 20,86% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,50% và giảm 21,94%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 19,39% và tăng 3,75%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,07% và tăng 4,97%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2021 giảm 0,43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,94%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,36%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,02%. Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng năm 2021 vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước như: ngành sản xuất trang phục 5,60%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 4,38%; sản xuất thiết bị điện tăng 10,39%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 12,85%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,36%; ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 9,18%; ngành thoát nước và xử lý nước thải tăng 15,56%.