Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.
Tiếp theo các kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được Tổng cục Thống kê công bố ngày 19/12/2019, một số chủ đề quan trọng như mất cân bằng giới tính khi sinh, mức sinh, di cư và đô thị hoá, già hóa dân số tiếp tục được phân tích sâu nhằm cung cấp những bằng chứng quan trọng về thực trạng và những khuyến nghị chính sách phù hợp đáp ứng những thay đổi nhân khẩu học và xã hội cho phát triển bền vững.
Sách chuyên khảo “Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam” đã được xây dựng, sử dụng sốliệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và năm 2009 cùng một số nguồn khác, là sự tiếp nối những phân tích trước đây về già hóa dân số ở Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng già hóa dân số tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh chóng ở Việt Nam, đòi hỏi phải có những chính sách và chương trình thích ứng với xu hướng nhân khẩu học này. Các phân tích cũng chỉ ra các đặc điểm của nhóm dân số cao tuổi và đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam đáp ứng với các nhu cầu đặc thù của người cao tuổi, đảm bảo người cao tuổi được chăm sóc và phát huy nhưmột nguồn lực và đóng góp tốt nhất tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam.
Sách chuyên khảo này được biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Giang Thanh Long (Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) đã thực hiện phân tích số liệu và soạn thảo sách chuyên khảo này. Chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các chuyên gia, cán bộ của Văn phòng Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, Văn phòng Quỹ dân số Liên hợp quốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã có những góp ý sâu sắc và quí báu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện sách chuyên khảo.
Chúng tôi hân hạnh được giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm chuyên sâu về già hóa dân số ở Việt Nam, một chủ đề đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà lập chính sách và cả xã hội. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đọc giả, để tiếp tục nâng cao chất lượng cho các xuất bản phẩm tiếp theo của Tổng cục Thống kê và Quỹ dân số Liên hợp quốc.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ