TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2020

Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) được thực thi nên sản xuất công nghiệp trong quý IV/2020 có sự khởi sắc với tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành Xây dựng quý IV năm 2020, dự báo quý I và 6 tháng đầu năm 2021

Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng quý bao gồm 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 6.600 doanh nghiệp ngành xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2020

Kinh tế - xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2020

Năm 2020 - Năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2020 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Infographic hoạt động doanh nghiệp 11 tháng năm 2020

Tính chung 11 tháng năm 2020, cả nước có gần 124,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới tăng 21,7%.

Go to Top