TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2020 giảm 0,01% so với tháng trước, tăng 0,08% so với tháng 12/2019 và tăng 1,48% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2020 tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 20202020-11-29T09:18:02+07:00

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2000

Bao gồm các biểu số liệu liên quan tới các lĩnh vực: Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Công nghiệp, Dân số, Đầu tư và Xây dựng, Giáo dục, Thống kê giá, Thương mại - Dịch vụ.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 20002020-11-27T14:30:21+07:00

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2000

Theo số liệu ước tính sơ bộ, tổng sản phẩm trong nước quý này tăng 5,6% so với quý I/1999, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,9%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,4%; khu vực dịch vụ tăng 4,6%.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 20002020-11-27T09:45:04+07:00

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và tháng năm 2004

Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 67,9% dự toán cả năm. Các khoản thu nội địa đạt 68,7% dự toán. Tổng chi ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm ước tính đạt 61% dự toán cả năm.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 8 và tháng năm 20042020-11-26T16:27:11+07:00

Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ấn phẩm bao gồm 26 biểu được tổng hợp từ dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trình bày các kết quả chủ yếu nhất của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo các cấp hành chính.

Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 20192020-11-26T14:55:52+07:00

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2018

Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết "Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2018" trên cơ sở nguồn số liệu do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác.

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 20182021-08-14T16:32:38+07:00
Go to Top