Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có số liệu thống kê của một số nước và lãnh thổ thuộc khu vực châu á – Thái Bình Dương và thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.