1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

      a. Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/8, cả nước đã gieo cấy được 1.349,4 nghìn ha lúa mùa, bằng 99,8% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đã cơ bản kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1.128 nghìn ha, bằng 100,1%; các địa phương phía Nam đạt 221,4 nghìn ha, bằng 98,4%. Vụ mùa năm nay ở các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng do mưa lớn xảy ra trên diện rộng hồi cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám với 387 ha lúa bị mất trắng và 6,8 nghìn ha diện tích lúa phải gieo cấy lại.

Diện tích gieo cấy lúa hè thu của cả nước năm nay ước tính đạt 2.105,2 nghìn ha, tương đương cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực duyên hải miền Trung đạt 183,4 nghìn ha, tăng 16,6 nghìn ha. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích gieo cấy lúa hè thu tiếp tục bị suy giảm, toàn vùng đạt 1.651,5 nghìn ha, giảm hơn 23 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2016[1]. Tính đến trung tuần tháng Tám, cả nước thu hoạch được 1.056,9 nghìn ha lúa hè thu, bằng 111,1% cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 947,6 nghìn ha, bằng 104,2% cùng kỳ năm 2016. Diện tích lúa hè thu còn lại dự tính cuối tháng Tám sẽ thu hoạch xong toàn bộ.

Đến giữa tháng Tám, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã gieo cấy được 464,8 nghìn ha lúa thu đông, bằng 96,6% cùng kỳ năm trước, trong đó hầu hết các địa phương diện tích gieo cấy giảm do ảnh hưởng của hiện tượng lũ về sớm và dâng cao (An Giang giảm 33 nghìn ha; Đồng Tháp giảm 13,6 nghìn ha); riêng Tiền Giang diện tích gieo cấy tăng 30,7 nghìn ha.

Gieo trồng hoa màu đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của mưa bão, ngập úng trên diện rộng. Tính đến ngày 15/8, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 914,1 nghìn ha ngô, bằng 96,3% cùng kỳ năm trước; 66,2 nghìn ha đậu tương, bằng 88,1%; 173 nghìn ha lạc, bằng 97,5%; 854,9 nghìn ha rau, đậu, bằng 94,4%; riêng khoai lang đạt 101,7 nghìn ha, bằng 101,4%.

Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm nhìn chung ổn định, chăn nuôi lợn cầm chừng do giá thịt vẫn ở mức thấp. Đàn trâu của cả nước trong tháng ước tính giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,8%; đàn lợn giảm 4%; đàn gia cầm tăng 5,1%. Tính đến thời điểm 27/8/2017, cả nước không còn dịch cúm gia cầm và dịch tai xanh trên lợn; dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày còn ở Gia Lai và Đắk Lắk.

        b. Lâm nghiệp

Trong 8 tháng năm 2017, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 140,2 nghìn ha, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 75,3 triệu cây, giảm 0,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 6.583 nghìn m3, tăng 6,5%; sản lượng củi khai thác đạt 18,5 triệu ste, giảm 0,5%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 8 tháng là 1.225,1 ha, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 455,2 ha, giảm 78,7%; diện tích rừng bị chặt phá là 769,9 ha, giảm 9,6%.

       c. Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Tám ước tính đạt 730,5 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 434,3 nghìn tấn, tăng 5,7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 296,2 nghìn tấn, tăng 5,7%. Tính chung 8 tháng, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4.738,4 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.490,9 nghìn tấn, tăng 4,3%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.247,5 nghìn tấn, tăng 4,9%.

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Tám ước tính tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 12,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3%.  Tính chung 8 tháng năm 2017, IIP tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2016 nhưng cao hơn mức tăng 6,5% của 7 tháng năm nay. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,8%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%; riêng ngành khai khoáng giảm 6,9%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng năm 2017 tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/8/2017 tăng 9,8% so với cùng thời điểm năm trước; tỷ lệ tồn kho bình quân 7 tháng là 65,3%.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Tám, cả nước có 12.404 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 131,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 101,7 nghìn người, tăng 8,8%.

Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 85.357 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 822,1 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5%. Nếu tính cả 1.108,3 nghìn tỷ đồng của gần 24,7 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2017 là 1.930,4 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 19.154 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên hơn 104,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 822,4 nghìn người, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 7.754 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 45.776 doanh nghiệp, tăng 13,3%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng năm nay ước tính đạt 166,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016, gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% và tăng 6%; vốn địa phương quản lý đạt 128,1 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% và tăng 7,7%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2017 thu hút 1.624 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13,5 tỷ USD, tăng 0,3% về số dự án và tăng 37,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 773 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,4 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 8 tháng năm 2017 lên 19,9 tỷ USD, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 8 tháng còn có 3.374 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 3,5 tỷ USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 8 tháng đạt 23,4 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước tính đạt 10,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2017 ước tính đạt 706,9 nghìn tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 556,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2%; thu từ dầu thô 28 nghìn tỷ đồng, bằng 73,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 121,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,3%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2017 ước tính đạt 747,3 nghìn tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 548 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1%; chi trả nợ lãi 65,6 nghìn tỷ đồng, bằng 66,3%; riêng chi đầu tư phát triển đạt 131,1 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 36,7% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2017 ước tính đạt 119,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm nay ước tính đạt 2.580,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,9% (cao hơn mức tăng 8,5% của cùng kỳ năm 2016).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 8 tháng ước tính đạt 133,50 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 37,83 tỷ USD, tăng 15,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 95,67 tỷ USD, tăng 18,9%. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 8 tháng ước tính đạt 135,63 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 54,24 tỷ USD, tăng 18,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,39 tỷ USD, tăng 25%. Cán cân thương mại 8 tháng năm 2017 nhập siêu 2,13 tỷ USD, bằng 1,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,41 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,28 tỷ USD.

Vận tải hành khách 8 tháng năm 2017 đạt 2.665 triệu lượt khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước và 121,1 tỷ lượt khách.km, tăng 9,3%. Vận tải hàng hóa 8 tháng đạt 944,8 triệu tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước và 175,4 tỷ tấn.km, tăng 6,4%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Tám ước tính đạt 1.229,2 nghìn lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 8.472,4 nghìn lượt người, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2017 tăng 0,92% so với tháng trước, CPI bình quân 8 tháng năm nay tăng 3,84% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. CPI tháng 8/2017 tăng 1,23% so với tháng 12/2016 và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2016.

Lạm phát cơ bản tháng 8/2017 tăng 0,10% so với tháng trước và tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2017 tăng 1,47% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 8/2017 tăng 1,11% so với tháng trước; tăng 3,42% so với tháng 12/2016 và giảm 2,35% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2017 giảm 0,03% so với tháng trước; giảm 0,06% so với tháng 12/2016 và tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 8 tháng năm 2017, cả nước có 161,9 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 664,2 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 34,2%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 17,3 nghìn tấn lương thực và 1,1 tỷ đồng.

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, số bệnh nhân nhập viện tăng cao. Trong tháng có 27,2 nghìn trường hợp mắc bệnh (8 trường hợp tử vong), nâng tổng số trường hợp mắc bệnh trong 8 tháng năm nay lên 80,6 nghìn trường hợp, trong đó 60,1 nghìn trường hợp phải nhập viện (22 trường hợp tử vong).

Tính chung 8 tháng, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 12.775 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 6.295 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 6.480 vụ va chạm giao thông, làm 5.422 người chết, 3.153 người bị thương và 7.381 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 8 tháng năm 2017, trên địa bàn cả nước xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, gồm 26 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 27 vụ va chạm giao thông, làm 22 người chết, 13 người bị thương và 30 người bị thương nhẹ.

Trong tháng, mưa lớn, bão, lũ và sạt lở đất nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng lớn đến nhiều địa phương. Riêng mưa, lũ xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 52 người chết, mất tích và 33 người bị thương, hơn 1 nghìn ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ; 5,7 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, thiên tai làm 140 người chết, mất tích và 135 người bị thương; 29,7 nghìn ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ; 44,3 nghìn ha lúa và 30,3 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại trong 8 tháng ước tính khoảng 4,6 nghìn tỷ đồng./.

 TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1]Trong đó: Diện tích chuyển sang nuôi trồng thủy sản là 8,1 nghìn ha; chuyển sang trồng cây lâu năm là 7,9 nghìn ha; chuyển sang trồng cây hàng năm khác là 540 ha; diện tích đất không sản xuất là 6,3 nghìn ha (riêng An Giang giảm 5,1 nghìn ha do vụ đông xuân thu hoạch muộn nên không đưa diện tích trên vào sản xuất vụ hè thu).