1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

      a. Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/7, cả nước đã gieo cấy được 1.056,3 nghìn ha lúa mùa, bằng 105,9% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 897,2 nghìn ha, bằng 105,5%, riêng vùng Đồng bằng sông Hồng gieo cấy được 423,6 nghìn ha, bằng 103,7%; các địa phương phía Nam gieo cấy 159,1 nghìn ha, bằng 108,6%.

Đến trung tuần tháng Bảy, cả nước gieo cấy được 2.096,2 nghìn ha lúa hè thu, bằng 100,1% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 173,3 nghìn ha, bằng 104%; các địa phương phía Nam đạt 1.923 nghìn ha, bằng 99,8%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.649,2 nghìn ha, bằng 98,7%. Hiện nay trà lúa hè thu sớm đã cho thu hoạch với diện tích đạt 625,5 nghìn ha, bằng 95,8% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 612,6 nghìn ha, chiếm 37,1% diện tích xuống giống và bằng 94,8%.

Cũng đến thời điểm trên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 340,8 nghìn ha lúa thu đông, bằng 95,5% cùng kỳ năm trước. Lúa thu đông tại Đồng bằng sông Cửu Long đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Gieo trồng cây rau màu vụ hè thu nhìn chung tăng so với cùng kỳ năm trước do không chịu ảnh hưởng bởi nắng hạn. Tính đến giữa tháng Bảy, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 859,2 nghìn ha ngô, bằng 102,9% cùng kỳ năm trước; 101,3 nghìn ha khoai lang, bằng 106,6%; 55,4 nghìn ha đậu tương, bằng 101,7%; 173 nghìn ha lạc, bằng 104%; riêng rau, đậu đạt 850,4 nghìn ha, bằng 98,6%.

Chăn nuôi lợn những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá thịt lợn giảm sâu do tình trạng cung vượt cầu. Những ngày gần đây giá thịt lợn tăng nhanh, lên mức 42.000-45.000 đồng/kg, là mức giá người chăn nuôi bước đầu có lãi. Đàn lợn cả nước tháng Bảy ước tính giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn trâu giảm 0,8%; đàn bò tăng 2,2%; đàn gia cầm tăng 5%. Tính đến ngày 27/7/2017, cả nước không còn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

      b. Lâm nghiệp

Trong 7 tháng năm 2017, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 119,7 nghìn ha, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 69,3 triệu cây, tăng 0,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 5.625 nghìn m3, tăng 6,8%; sản lượng củi khai thác đạt 16,3 triệu ste, giảm 0,6%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong 7 tháng là 1.161 ha, giảm 55,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 446 ha, giảm 77,2%; diện tích rừng bị chặt phá là 715 ha, tăng 11%.

      c. Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng 7 ước tính đạt 677,4 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 388,4 nghìn tấn, tăng 5,4%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 289 nghìn tấn, tăng 4,9%. Tính chung 7 tháng năm 2017, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4.006,2 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.056,6 nghìn tấn, tăng 4,1%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.949,6 nghìn tấn, tăng 4,7%.

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Bảy ước tính tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 3,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 10%.

Tính chung 7 tháng năm 2017, IIP tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2016 nhưng cao hơn mức tăng 6,3% của 6 tháng đầu năm nay. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,2%; riêng ngành khai khoáng giảm 7,5%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/7/2017 tăng 10,4% so với cùng thời điểm năm trước; tỷ lệ tồn kho bình quân 6 tháng đầu năm là 71,1%.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Bảy, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 94,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8,1 tỷ đồng, giảm 21,3%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 93,5 nghìn người, giảm 11,5%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 690,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2%. Nếu tính cả 979,8 nghìn tỷ đồng của gần 21,4 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng  năm 2017 là 1.670,5 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên hơn 90,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 720,8 nghìn người, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 6.608 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 43.274 doanh nghiệp, tăng 19,5%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng năm nay ước tính đạt 140,2 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016, gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,2% và tăng 5,7%; vốn địa phương quản lý đạt 108,4 nghìn tỷ đồng, bằng 47,8% và tăng 7,8%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2017 thu hút 1.378 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 12,9 tỷ USD, giảm 2,1% về số dự án và tăng 48,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 677 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5,9 tỷ USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 7 tháng năm 2017 lên 18,8 tỷ USD, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 7 tháng còn có 2.946 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 3,1 tỷ USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 7 tháng đạt 21,9 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 7 tháng ước tính đạt 9,1 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2017 ước tính đạt 584,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa 462,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7%; thu từ dầu thô 24,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 96,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,4%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2017 ước tính đạt 646,4 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 474 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9%; chi trả nợ lãi 60,1 nghìn tỷ đồng, bằng 60,8%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 110,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2017 ước tính đạt 110 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% dự toán năm.

  1. Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm nay ước tính đạt 2.248,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,7% (cùng kỳ năm 2016 tăng 8,4%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 7 tháng năm nay ước tính đạt 115,22 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 32,2 tỷ USD, tăng 14,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 83,0 tỷ USD, tăng 20,3%. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 7 tháng ước tính đạt 118,3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 46,9 tỷ USD, tăng 18,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 71,4 tỷ USD, tăng 28,1%. Cán cân thương mại 7 tháng năm 2017 nhập siêu 3,08 tỷ USD, bằng 2,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,77 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,69 tỷ USD.

Vận tải hành khách 7 tháng năm 2017 đạt 2.319,7 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và 104,1 tỷ lượt khách.km, tăng 8,8%. Vận tải hàng hóa 7 tháng đạt 825 triệu tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước và 152,9 tỷ tấn.km, tăng 6%.

Khách quốc tế đến nước ta trong 7 tháng ước tính đạt 7.243,2 nghìn lượt người, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 6.119,2 nghìn lượt người, tăng 31,3%; đến bằng đường bộ đạt 945,9 nghìn lượt người, tăng 17,3%; đến bằng đường biển đạt 178,1 nghìn lượt người, tăng 13,3%.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 tăng 0,11% so với tháng trước, CPI bình quân 7 tháng năm nay tăng 3,91% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. CPI tháng 7/2017 tăng 0,31% so với tháng 12/2016 và tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 7/2017 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,30% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng tăng 1,49% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2017 giảm 0,88% so với tháng trước; tăng 2,25% so với tháng 12/2016 và giảm 1,80% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2017 tăng 0,09% so với tháng trước; giảm 0,03% so với tháng 12/2016 và tăng 1,80% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong 7 tháng năm 2017, cả nước có 158,8 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 32,3% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 651 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 33%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 17,2 nghìn tấn lương thực và khoảng 1,1 tỷ đồng.

Dịch bệnh sốt xuất huyết hiện đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Hà Nội và một số địa phương phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, riêng trong tháng Bảy có tới 16,9 nghìn trường hợp mắc, trong đó 5 trường hợp tử vong.

Tính chung 7 tháng, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 11.172 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 5.548 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 5.624 vụ va chạm giao thông, làm 4.761 người chết, 2.800 người bị thương và 6.436 người bị thương nhẹ. Bình quân 1 ngày trong 7 tháng năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 13 người bị thương và 30 người bị thương nhẹ.

Trong 7 tháng năm nay, thiên tai làm 75 người chết, mất tích và 77 người bị thương; gần 25,9 nghìn ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ; 33,8 nghìn ha lúa và 18,1 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại trong 7 tháng ước tính khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng.

Trong 7 tháng, đã phát hiện 10.776 vụ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 8.927 vụ với tổng số tiền phạt hơn 124 tỷ đồng. Trên địa bàn cả nước trong 7 tháng xảy ra 2.659 vụ cháy, nổ, làm 60 người chết và 159 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 1.137 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ