1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

      a. Nông nghiệp

Tính đến thời điểm 15/01/2017, cả nước gieo cấy được 1.824,8 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 96,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 77,3 nghìn ha, bằng 114,2%; các địa phương phía Nam đạt 1.747,5 nghìn ha, bằng 95,7%. Hiện nay, lúa đông xuân đang phát triển ổn định, trong đó trên 100 nghìn ha lúa đông xuân sớm trong đê bao ở Đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016.

Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, đến trung tuần tháng Một, các địa phương trên cả nước gieo trồng được 171,7 nghìn ha ngô, bằng 94,6% cùng kỳ năm trước; 40,9 nghìn ha khoai lang, bằng 87,3%; 14,9 nghìn ha đậu tương, bằng 52,5%; 23,6 nghìn ha lạc, bằng 69,6%; 325,6 nghìn ha rau, đậu, bằng 100,4%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng nhìn chung ổn định, dịch bệnh không xảy ra[1]. Ước tính đàn trâu cả nước tháng Một giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2%-2,3%; đàn lợn tăng 4,7%-5,2%; đàn gia cầm tăng 4,5%-5%.

       b. Lâm nghiệp

Trong tháng Một, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước tính đạt 1.295 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 718 nghìn cây, giảm 4,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 401 nghìn m3, tăng 11,7%; sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, giảm 2,5%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng là 30 ha, trong đó diện tích rừng bị cháy là 19 ha; diện tích rừng bị chặt phá là 11 ha.

       c. Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Một ước tính đạt 427,2 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 208,8 nghìn tấn, tăng 2,4%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 217 nghìn tấn, giảm 1,3% (thủy sản khai thác biển đạt 204,4 nghìn tấn, giảm 1,4%). Thời tiết tương đối thuận lợi cho việc thả nuôi tôm cùng với giá cả ổn định nên sản lượng tôm đạt khá. Sản lượng tôm sú tháng Một ước tính đạt 12 nghìn tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 15 nghìn tấn, tăng 36,4%. Sản lượng cá tra tháng 01/2017 ước tính đạt 92 nghìn tấn, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 01/2017 ước tính tăng thấp ở mức 0,7% so với cùng kỳ năm trước (do thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu tập trung chủ yếu trong tháng Một), trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%; ngành khai khoáng giảm 13,9%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2016 tăng 8,5% so với năm 2015. Chỉ số tồn kho ngành này tại thời điểm 01/01/2017 tăng 8,3% so với cùng thời điểm năm 2016.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp[2]

Trong tháng 01/2017, cả nước có 8.990 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 90,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% về số doanh nghiệp và tăng 52,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 40,9%. Nếu tính cả 114,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng Một là 204,9 nghìn tỷ đồng. Trong tháng còn có 5.564 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng Một năm nay lên gần 14,6 nghìn doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 01/2017 là 1.583 doanh nghiệp, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng là 13.289 doanh nghiệp, tăng 6,7%, bao gồm 6.822 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 31,7% và 6.467 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 11,1%.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Một đạt thấp, ước tính 15.203 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch năm và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2016, gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 3.325 tỷ đồng, bằng 4,8% và giảm 5,2%; vốn địa phương quản lý đạt 11.878 tỷ đồng, bằng 5,4% và tăng 4%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/01/2017 có tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung đạt 1.423 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng 01/2017 ước tính đạt 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 01/2017 ước tính đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa 12,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,3%; thu từ dầu thô 470 tỷ đồng, bằng 1,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5,4 nghìn tỷ đồng, bằng 3%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng Một ước tính đạt 37,3 nghìn tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 2 nghìn tỷ đồng, bằng 0,6%; chi trả nợ lãi 3 nghìn tỷ đồng, bằng 3%; chi thường xuyên 32,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,6%.

  1. Hoạt động dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Một ước tính đạt 330,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7%.

Vận tải hành khách tháng Một đạt 317 triệu lượt khách, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước và 14,4 tỷ lượt khách.km, tăng 10,2%. Vận tải hàng hóa trong tháng ước tính đạt 118,9 triệu tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước và 21,7 tỷ tấn.km, tăng 5,2%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Một ước tính đạt 1.007,2 nghìn lượt người, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khách đến bằng đường hàng không tăng 26,6%; bằng đường bộ tăng 15,5%; bằng đường biển giảm 18,7%. So với tháng trước, khách quốc tế đến nước ta tăng 12,3%, trong đó khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tăng mạnh.

  1. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2017 tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 01/2017 tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng tháng 01/2017 giảm 0,18% so với tháng trước; tăng 11,04% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2017 giảm 0,07% so với tháng trước; tăng 0,55% so với cùng kỳ năm 2016.

  1. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Một ước tính đạt 14,60 tỷ USD, giảm 12% so với tháng trước[3] và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2017 ước tính đạt 14,70 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng trước và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2017 ước tính nhập siêu 100 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,9 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,8 tỷ USD.

  1. Một số tình hình xã hội

Trong tháng Một (tính đến ngày 19/01/2017), cả nước có 43,6 nghìn hộ thiếu đói, tương ứng với 179,3 nghìn nhân khẩu thiếu đói. Để khắc phục tình trạng thiếu đói các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 4,1 nghìn tấn lương thực và 224 triệu đồng.

Từ 16/12/2016 đến 15/01/2017, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.702 vụ tai nạn giao thông, làm 744 người chết; 163 người bị thương và 1.015 người bị thương nhẹ. Bình quân một ngày trong tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết, 5 người bị thương và 33 người bị thương nhẹ.

Trong tháng 01/2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện 1.502 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường, trong đó xử lý 1.200 vụ với tổng số tiền phạt 190,4 tỷ đồng. Trong tháng, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 446 vụ cháy, nổ, làm 6 người chết và 21 người bị thương, giá trị thiệt hại ước tính 73,4 tỷ đồng./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ


[1] Tính đến thời điểm 23/01/2017, cả nước không còn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

[2] Nguồn: Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[3] Do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay chủ yếu vào tháng Một nên số ngày làm việc ít hơn.