1. Khái niệm, phương pháp tính

Người từ 05 – 17 tuổi tham gia lao động là những người từ đủ 05 đến 17 tuổi trong thời gian tham chiếu có làm việc từ 01 giờ trở lên để tạo ra các sản phẩm hàng hóa hoặc cung cấp các dịch vụ nhằm mục đích được nhận tiền công, tiền lương hoặc để thu lợi nhuận hoặc để phụ giúp thành viên trong gia đình nhận tiền công, tiền lương; ngoại trừ các công việc nội trợ của hộ gia đình và/hoặc công việc vặt ở nhà trường hoặc các công việc nông nghiệp tự sản, tự tiêu.

Tỷ lệ người từ 05 – 17 tuổi tham gia lao động là tỷ lệ phần trăm giữa số người từ 05 – 17 tuổi tham gia lao động so với tổng dân số từ 05 – 17 tuổi.

Công thức tính:

Tỷ lệ người từ 05 – 17 tuổi
tham gia lao động (%)
=

Số người từ 05 – 17 tuổi tham
gia lao động


X 100

Tổng dân số từ 05 – 17 tuổi

  1. Phân tổ chủ yếu

– Giới tính;

– Nhóm tuổi (05 – 15 tuổi; 16-17 tuổi);

– Ngành kinh tế;

– Nghề nghiệp;

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Vùng kinh tế – xã hội.

  1. Kỳ công bố: 5 năm.
  2. Nguồn số liệu: Điều tra lao động và việc làm.
  3. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);

– Phối hợp: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


Hội Thống kê Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn

Hội Thống kê Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV (2024-2029) hướng tới nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn và đạo đức, góp phần xây dựng ngành thống kê Việt Nam phát triển và hiện đại... (07/11/2023)

Hội viên hội thống kê Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện

Hội Thống kê Việt Nam (viết tắt là HTK) ra đời và phát triển trên cơ sở ý chí tự nguyện của những người làm nghề thống kê và luôn mong muốn sự nghiệp thống kê Việt Nam ngày càng phát triển. (06/11/2023)

Nền kinh tế hai tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động

Từ số liệu thống kê kinh tế tháng 10 và 10 tháng của năm 2023, các chuyên gia nhận định, nền kinh tế 2 tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động theo chu kỳ, bởi đây là giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị mùa cao điểm lễ, Tết và hoàn thiện các đơn hàng quốc tế... (01/11/2023)

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2023 như sau: (06/10/2023)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được vinh danh Giải thưởng Cống hiến

Sáng ngày 01/10/2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam Việt Nam chính thức trao “Giải thưởng Cống hiến” cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Sự kiện diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. (01/10/2023)

Nghị quyết 105 tạo niềm tin và tiếp thêm động lực gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương được ban hành cấp thiết, đúng thời điểm, được người dân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (02/08/2023)

Xem thêm