1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam là tổng số tiền mà khách quốc tế đến Việt Nam đã chi tiêu trong suốt thời gian ở tại Việt Nam, gồm các khoản sau:

– Chi đi lại trong nước Việt Nam (không gồm tiền vé vận chuyển quốc tế);

– Chi ăn ở;

– Chi mua hàng hoá;

– Chi thăm quan, vui chơi giải trí, văn hóa thể thao;

– Chi y tế;

– Chi khác tại Việt Nam.

Công thức tính:

Chi tiêu bình quân một lượt khách  quốc tế = Tổng chi tiêu của toàn bộ khách được điều tra

Tổng số khách được điều tra

Chi tiêu bình quân ngày khách quốc tế =

Tổng chi tiêu của toàn bộ khách được điều tra


Tổng số ngày của khách được điều tra

 

Tổng chi tiêu của

khách quốc tế

= Chi tiêu bình quân một lượt khách quốc tế đến Việt Nam ×

Tổng số lượt khách

quốc tế đến Việt Nam trong năm

2. Phân tổ chủ yếu

– Quốc tịch;

– Loại chi tiêu.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu: Điều tra chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.