Doanh nghiệp

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, trong đó quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96%. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

Ngày đăng: 29/12/2014Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2014Lần công bố sắp tới: 29/03/2015

Thông cáo báo chí của ASEAN stats: Việt Nam có phải là con rồng Châu Á mới?

Trong 10 nước ASEAN, Việt Nam đứng thứ 4 về diện tích, thứ 3 về dân số, là nền kinh tế lớn thứ 5 xét về tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định.

Ngày đăng: 16/10/2014

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2014

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2014 ước tính tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2013 (Quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,42%; quý III tăng 6,19%). Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,00%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,42%; khu vực dịch vụ tăng 5,99%.

Ngày đăng: 29/09/2014Kỳ tham chiếu: Tháng 9/2014Lần công bố sắp tới: 29/10/2014

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng năm 2014

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,25%.

Ngày đăng: 27/06/2014Kỳ tham chiếu: Tháng 6/2014Lần công bố sắp tới: 29/09/2014

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2014

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2014 ước tính tăng 4,96% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,69%; khu vực dịch vụ tăng 5,95%.

Ngày đăng: 28/03/2014Kỳ tham chiếu: Tháng 3/2014Lần công bố sắp tới: 30/06/2014

1 7 8 9 10 11 12