Doanh nghiệp

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 5,73% so với

Ngày đăng: 29/06/2017Kỳ tham chiếu: 6/2017Lần công bố sắp tới: 29/09/2017

Thông cáo báo chí chỉ số phát triển doanh nghiệp đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016

Tổng cục Thống kê phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tổ chức họp báo công bố kết quả tính toán sơ bộ một số chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Ngày đăng: 12/04/2017

Thông cáo báo chí về tỉnh hình kinh tế - xã hội quý I năm NĂM 2017

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ       a. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2017 ước

Ngày đăng: 29/03/2017Kỳ tham chiếu: 03/2017Lần công bố sắp tới: 28/04/2017

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng 5,52% so

Ngày đăng: 29/06/2016

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế xã hội năm 2015

Năm 2015 là năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng vì là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.

Ngày đăng: 29/12/2015Kỳ tham chiếu: Tháng 12/2015Lần công bố sắp tới: 29/03/2016

1 6 7 8 9 10 12