Doanh nghiệp

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2019

Kinh tế - xã hội nước ta những tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng

Ngày đăng: 29/03/2019Kỳ tham chiếu: 03/2019Lần công bố sắp tới: 28/06/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018

GDP quý IV năm 2018 ước tính tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 28/12/2018Kỳ tham chiếu: 12/2018Lần công bố sắp tới: 29/03/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III năm 2018 ước tính tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước, tuy thấp hơn mức tăng 7,45% của quý I nhưng cao hơn mức tăng 6,73% của quý II, cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng.

Ngày đăng: 29/09/2018Lần công bố sắp tới: 29/10/2018

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018

GDP quý III năm 2018 ước tính tăng 6,88% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 28/09/2018Kỳ tham chiếu: 9/2018Lần công bố sắp tới: 28/12/2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7,08% so với

Ngày đăng: 29/06/2018Kỳ tham chiếu: 6/2018Lần công bố sắp tới: 28/09/2018

1 4 5 6 7 8 12