doanh nghiệp

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011.

Ngày đăng: 27/12/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019

GDP 9 tháng năm 2019 ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 27/09/2019Kỳ tham chiếu: 9/2019Lần công bố sắp tới: 27/12/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2019

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm 2019 ước tính tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 28/06/2019Kỳ tham chiếu: 6/2019Lần công bố sắp tới: 27/09/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2019

Kinh tế - xã hội nước ta những tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng

Ngày đăng: 29/03/2019Kỳ tham chiếu: 03/2019Lần công bố sắp tới: 28/06/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018

GDP quý IV năm 2018 ước tính tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 28/12/2018Kỳ tham chiếu: 12/2018Lần công bố sắp tới: 29/03/2019

1 4 5 6 7 8 12