Doanh nghiệp

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội chín tháng năm 2012

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2011 ước tính tăng 5,76% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,62%, đóng góp 2,76 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,24%, đóng góp 2,61 điểm phần trăm.

Ngày đăng: 29/09/2011Lần công bố sắp tới: 29/12/2011

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2011

Kinh tế - xã hội nước ta sáu tháng đầu năm 2011 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Giá các hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới biến động theo chiều hướng tăng. Một số nền kinh tế lớn mặc dù vừa phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và bất ổn.

Ngày đăng: 29/06/2011Lần công bố sắp tới: 29/09/2011

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2011

Kinh tế-xã hội quý I năm 2011 nước ta diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Giá các hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới biến động theo chiều hướng tăng. Một số nền kinh tế lớn mặc dù vừa phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và bất ổn.

Ngày đăng: 29/03/2011Lần công bố sắp tới: 29/06/2011

Thông cáo báo chí về kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2002, 2003 và 2004

Doanh nghiệp là bộ phận quan trọng nhất quyết định tăng trưởng GDP nói riêng và sự lớn mạnh của đất nước nói chung, bởi vậy thông tin đầy đủ và chính xác về doanh nghiệp là rất cần thiết.

Ngày đăng: 31/05/2006

1 9 10 11