Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước do quý III/2021 là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày đăng: 29/09/2022 Kỳ tham chiếu: 9/2022Lần công bố sắp tới: 29/10/2022

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022

TIN KHÁC Vietnam Airlines đưa tàu bay thân rộng giải tỏa khách sau bão Noru Vietnam Airlines đưa tàu bay thân rộng Airbus A350, Boeing

Ngày đăng: 29/08/2022 Kỳ tham chiếu: 8/2022Lần công bố sắp tới: 29/09/2022

Infographic Vốn đầu tư 6 tháng năm 2022

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 192,2 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 34,8% và tăng 11,9%).

Ngày đăng: 13/07/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022

Infographic Sản xuất nông nghiệp tháng 6 và 6 tháng năm 2022

Lúa đông xuân: Diện tích gieo cấy cả nước năm nay đạt 2.992 nghìn ha, bằng 99,5% vụ đông xuân năm trước; năng suất ước đạt 66,7 tạ/ha, giảm 1,9 tạ/ha[2]; sản lượng ước đạt 19,97 triệu tấn, giảm 661,3 nghìn tấn

Ngày đăng: 12/07/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022

Infographic Lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng năm 2022

Diện tích rừng trồng tập trung 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 119,4 nghìn ha, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 11/07/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022

Infographic Lao động và việc làm Quý II và 6 tháng năm 2022

Lao động 15 tuổi trở lên của cả nước có việc làm trong quý II/2022 ước tính là 50,5 triệu người; 6 tháng là 50,3 triệu người.

Ngày đăng: 10/07/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022

Infographic Đăng ký kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 76,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 40,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 55,6%

Ngày đăng: 09/07/2022

Infographic Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 6 và 6 tháng năm 2022

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 10,06 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Ngày đăng: 08/07/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022

Infographic Chỉ số giá tháng 6 và 6 tháng năm 2022

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 tăng 0,69% so với tháng trước; tăng 3,18% so với tháng 12/2021 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 07/07/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021

Ngày đăng: 29/06/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022Lần công bố sắp tới: 29/07/2022

1 2 3 20