Tiếng Việt | FAQ | Sitemap
GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM
54 Nguyen Chi Thanh str, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
RELEASED PUBLICATIONS 
Tổng cục Thống kê họp trực tuyến về nội dung Biên bản ghi nhớ với cơ quan Thống kê Xéc-bi

 

Chiều ngày 01 tháng 7 năm 2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Cơ quan Thống kê Xéc-bi (SORS) tổ chức họp trực tuyến nhằm thảo luận, tìm hiểu các nội dung hợp tác trong dự thảo Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa cơ quan 2 nước. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK và ông Miladin Kovacevie, Thủ trưởng SORS đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK có liên quan và ông Katarina Staneie, Trưởng phòng Phòng báo cáo nhanh, báo cáo tổng hợp và hỗ trợ chính sách công.

Dự kiến chương trình làm việc sẽ diễn ra trong 03 buổi chiều từ ngày 01-03/7/2020 với các nội dung đã được thống nhất: Ngày đầu tiên Lãnh đạo cơ quan hai nước cùng các đơn vị có liên quan thảo luận về công tác hỗ trợ ra quyết định (DMS). Ngày thứ 2 tập trung làm việc vào 03 nội dung: (1) Phần mềm xử lý số liệu IST; (2) Tích hợp dữ liệu thống kê kinh doanh, trung tâm dữ liệu thống kê địa phương, hỗ trợ ra quyết định cấp địa phương (LL DMS), dữ liệu không gian địa lý và thống kê đăng ký kinh doanh; (3) Học máy (Machine learning). Ngày cuối cùng cả hai bên cùng làm việc về Hệ thống quản lý chất lượng và Phổ biến – dữ liệu mở, dữ liệu đặc tả tham chiếu.

Hình ảnh tại cuộc họp trực tuyến:

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK phát biểu tại cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

 
OTHER INFORMATION
  Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm Công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia
  Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới doanh nghiệp lần 2
  Tổng cục Thống kê điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (lần hai)
  Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
  Tổng cục Thống kê xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015